Βιολόγος

anna-nikitidou

Επιτυχία στη δουλειά μου είναι να πραγματοποιήσω το όνειρο σας να αποκτήσετε ένα παιδί. Καλύτερη ανταμοιβή μου το χαμόγελο στα πρόσωπά σας

Η Νικητίδου Άννα είναι Bιολόγος και εξειδικεύεται στην Aνθρώπινη Aναπαραγωγή και στη Διάγνωση Χρωματοσωμικών Ανωμαλιών.

Επιστημονική Εξέλιξη

  • 1996 - 2000: Σπουδές University of Essex της Αγγλίας στο Bιολογικό Tμήμα BSc in Biological Sciences (Cell).
  • 2000 - 2001: Master στην Ανθρώπινη Aναπαραγωγή στο Nοσοκομείο Hammersmith και στην Iατρική Σχολή του Imperial College του Λονδίνου MSc. In Human Reproductive Biology.
  • 2003 - 2006: Εργασία σε ιδιωτικό πολυιατρείο στη Θεσσαλονίκη στα τμήματα για ανάλυση σπέρματος, xρήση μηχανημάτων αναλύσεις αίματος, μετρήσεις ορμονών, καρκινικών δεικτών βιοχημικών καθώς και εξετάσεων για ηπατίτιδα και AIDS καθώς και για αιμοληψίες.
  • 2006 - 2009: στην εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ: Real Time PCR και Καρυότυπος υψηλής ευκρίνειας (G-banding για διάγνωση και παρακολούθηση αιματολογικών νοσημάτων, ανίχνευση και ταυτοποίηση του HPV (human papillomavirus) σε ασθενείς για ερευνητικούς σκοπούς Φθορίζων in situ υβριδισμός (FISH), Multicolor banding (m-BAND) και Multiplex FISH (M-FISH)για διάγνωση αριθμητικών ανωμαλιών χρωμοσωμάτων γονιδιακών αναδιατάξεων και υβριδικών γονιδίων, υπερέκφραση ογκογονιδίων και μεταθέσεων σε στερεούς όγκους, χιμαιρισμός ΧΧ/ΧΥ, προληπτικός έλεγχος καρκίνου τραχήλου μήτρας (3q gain) κυτταρομετρία ροής για τη μελέτη υπερπληθυσμών των λεμφοκυττάρων και δενδρικών κυττάρων σε ασθενείς της κλινικής για ερευνητικούς σκοπούς.
  • 2006 - 2010: Άμισθη επιστημονική συνεργατής στην Αιματολογική Κλινική του "Θεαγένειου" Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης οργάνωση του εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και εργασία στο εργαστήριο Γενετικής και Μοριακής Ανάλυσης.
  • 2009: Άμισθη επιστημονική συνεργάτης στη Fertility Clinic - Κλινική Γονιμότητας
  • 2009 έως σήμερα: Project Solutions Α.Ε. Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών και Διαχείρησης Έργων σα βιολόγος.