Το ιδανικό σωματικό βάρος.

Το βάρος παίζει σημαντικό ρόλο στη γονιμότητα και στα δύο φύλα.
Το ιδανικό βάρος σώματος του κάθε ατόμου, υπολογίζεται από το δείκτη μάζας - σώματος (ΒΜΙ). Σύμφωνα με μελέτες, όταν ο BMI βρίσκεται μεταξύ των τιμών 20-25, η γυναίκα παρουσιάζει φυσιολογικούς εμμηνορρυσιακούς κύκλους με ωοθυλακιορρηξία.
 
Τόσο τα άτομα με μεγάλο BMI (>27) αλλά και μικρό BMI (<17) παρουσιάζουν προβλήματα γονιμότητας.

Συχνά παρουσιάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις:

  • Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως.
  • Διαταραχή στην ωρίμανση των ωαρίων.
  • Αρνητική επίπτωση στην εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα.

Στους άνδρες, επηρεάζεται τόσο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα του σπέρματος.
Το κατάλληλο σωματικό βάρος αυξάνει επομένως την πιθανότητα να επιτευχθεί η επιθυμητή εγκυμοσύνη.