Στηρίζεται σε εξετάσεις αίματος για την ανίχνευση ύποπτων περιπτώσεων για λοιμώξεις από εμβρυοπαθογόνους μικροοργανισμούς (Ερυθρά, Hπατίτιδα Β, Σύφιλη, AIDS, Μεγαλοκύτταρo ιός, Τοξόπλασμα), ομάδα αίματος και Rhesus καθώς

και στην αναζήτηση ετεροζυγωτίας για Β-Μεσογειακή Αναιμία.
Επίσης γίνονται εξετάσεις ούρων για πιθανή μόλυνση, σακχαρώδη διαβήτη και πρωτεινουρία αλλά και εξετάσεις για αποκλεισμό καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.