Στον πρώτο διακολπικό υπέρηχο γίνεται η επιβεβαίωση της ενδομητρίου κύησης, αν είναι μονήρης ή πολλαπλή και επίσης διαπιστώνεται για πρώτη φορά η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου.

us7weeks