Ο προσδιορισμός στο μητρικό ορό της β-hCG, της α-φετοπρωτείνης και της οιστριόλης μεταξύ της 16ης-18ης εβδομάδας κύησης σε συνδυασμό με την ηλικία της μητέρας μπορεί να αναγνωρίσει

το 67% των κυήσεων με σύνδρομο Down καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό της τρισωμίας 18 και 13. Η προσθήκη της ινχιμπίνης-Α μπορεί να βελτιώσει τη διαγνωστική ευαισθησία περίπου κατά 7% (τετραπλό τεστ).