Ιατρικοί Τομείς και Υπηρεσίες
Η Fertility Clinic - Κλινική Γονιμότητας, προσφέρει ένα πλήρες και σύγχρονο διαγνωστικό και θεραπευτικό φάσμα αντιμετώπισης της ανθρώπινης αναπαραγωγής.

Στις υπηρεσίες της Κλινικής περιλαμβάνονται:

Διερεύνηση Υπογονιμότητας

 • Διερεύνηση αντρικής υπογονιμότητας
 • Διερεύνηση γυναικείας υπογονιμότητας
 • Διερεύνηση των αιτιών και θεραπεία των καθ΄εξιν αποβολών
 • Διερεύνηση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών
 • Διερεύνηση και θεραπεία της ενδομητρίωσης
 • Διερεύνηση και θεραπεία του σαλπιγγικού παράγοντα.

 

Μέθοδοι Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ivf

 • Παρακολούθηση ωοθηλακιορηξίας σε "φυσικό" κύκλο και επαφές
 • Παρακολούθηση ωοθηλακιορηξίας σε "φυσικό" κύκλο και ομόλογη σπερματέγχυση
 • Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και ενδομήτρια σπερματέγχυση.
 • Παρακολούθηση και λήψη ωαρίων σε "φυσικό" κύκλο
 • Παρακολούθηση και λήψη ωαρίων για εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
 • Μικρογονιμοποίηση (ICSI)
 • Υποβοηθούμενη εκκόλαψη
 • Καλλιέργεια εμβρύων, μέχρι το στάδιο των βλαστοκύστεων
 • Προεμφυτευτική διάγνωση για πρόληψη κληρονομικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (PGD)
 • Προεμφυτευτική διάγνωση για χρωμοσωμικές ανωμαλίες PGD-AS
 • Κρυοσυντήρηση με υαλοποίηση (Vitrification) ωαρίων - εμβρύων – βλαστοκύστεων ή με τη βραδεία μέθοδο κατάψυξης (slowfreezing)
 • Κατάψυξη ωοθηκικού ιστού
 • Δωρεά σπέρματος (από ξένη τράπεζα σπέρματος)
 • Δωρεά ωαρίων
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση με παρένθετη μήτρα.

Ανδρολογία

andrologia

 • Εξειδικευμένη ανάλυση σπέρματος (μέθοδος CASA)
 • Αντισπερματικά αντισώματα (Mar Τest)
 • Επεξεργασία σπέρματος για ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) ή ICSI
 • Λήψη σπέρματος μετά από βιοψία όρχεως ή επιδιδυμίδας για μικρογονιμοποίηση (TESE, MESA)
 • Κατάψυξη και κρυοσυντήρηση σπέρματος και ορχικού ιστού
 • Γενετικές εξετάσεις σπέρματος FISH on Sperm, DNA Fragmentation, Y Microdeletions.
 • Τράπεζα σπέρματος (η μονάδα εισάγει κατεψυγμένο σπέρμα από εγκεκριμένες τράπεζες σπέρματος του εξωτερικού και με επιτυχία χρησιμοποιείται στις θεραπείες που σχετίζονται με ανδρική υπογονιμότητα).

Χειρουργικός Τομέας

Μονάδα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
Στη Fertility Clinic - Κλινική Γονιμότητας, λειτουργεί η πρωτοποριακή για τη Βόρεια Ελλάδα, Μονάδα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (gynecological minimal - invasive surgery), με υπεύθυνο τον Dr Ανδρέα Καβαλλάρη, πρώην Διευθυντή των Πανεπιστημιακών Κέντρων Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γερμανία, Jena και Lübeck.

Στις υπηρεσίες της Μονάδας Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής,
περιλαμβάνονται:

 • Διαγνωστική και επεμβατική υστεροσκόπηση
 • Διαγνωστική και χειρουργική λαπαροσκόπηση

Τομέας λαπαροσκοπικών χειρουργικών επεμβάσεων υπογονιμότητας:

 • Υστεροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων, πολυπόδων,λύση ενδομήτριων συμφύσεων
 • Λαπαροσκοπική θεραπεία υδροσαλπίγγων
 • Λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση, κωδωνοπλαστική
 • Λαπαροσκοπική διάτρηση ωοθηκών (Drilling LOD) σε πολυκυστικές ωοθήκες
 • Λαπαροσκοπική βιοψία ωοθηκικού ιστού για κρυοσυντήρησή του


Τομέας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:

 • Διάγνωση και θεραπεία της μειωμένης παραγωγής ωαρίων στο πλαίσιο της IVF

Τομέας χειρουργικής θεραπείας ενδομητρίωσης:

 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεων ενδομητρίωσης
 • Λαπαροσκοπική θεραπεία της εν τω βάθη ενδομητρίωσης (ενδομητρίωση σε ουροδόχο κύστη, συνδέσμους της μήτρας, περιτόναιο κ.λπ.)
 • Συνδυασμός λαπαροσκοπικών – κολπικών χειρουργικών διαδικασιών για τη θεραπεία της βαριάς ενδομητρίωσης με τη μέθοδο nerve-sparing (διατήρηση των νεύρων)


Τομέας γυναικολογικής λαπαροσκόπησης:

 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική εξαρτημάτων (κυστικά μορφώματα, τερατώματα ωοθηκών κ.λπ.)
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική του εδάφους της πυέλου
 • Λαπαροσκοπική υφολική υστερεκτομή (LSH LASH, LAVH)

  lash-bei-ut-thumb

 • Λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή (TLH)

  tlhom-cutting-forceps-thumb

Τομέας γυναικολογικών επεμβάσεων:

 • Θεραπευτική / Διαγνωστική απόξεση
 • Κωνοειδής εκτομή / LOOP
 • Παρακέντηση κύστεων
 • Μαρσιποποίηση / Εκτομή βαρθολίνειου αδένα
 • Αδοιοπλαστική

Τομέας προγεννητικής διάγνωσης:

mora3d

 • Προγεννητικός έλεγχος α΄ τριμήνου (υπέρηχος 6ης-8ης εβδομάδας, αυχενική διαφάνεια 11η-14η εβδομάδα)
 • Λήψη χοριακής λάχνης
 • Αμνιοπαρακέντηση
 • Παρακέντηση ομφαλικής φλέβας
 • Προγεννητικός έλεγχος β’ τριμήνου (υπερηψογράφημα β΄ επιπέδου, 3D/4D)
 • Προγεννητικός έλεγχος γ΄ τριμήνου