Η κλινική γονιμότητας πρωτοπορεί και προσφέρει στους ασθενείς το χώρο των παρατηρητηρίων τόσο στο εργαστήριο εξωσωματικής όσο και στο ανδρολογικό εργαστήριο για να έχει ο ασθενής την μοναδική εμπειρία να παρατηρεί ζωντανά τόσο τα γονιμοποιημένα ωάρια όσο και το δείγμα του σπέρματος αντίστοιχα.

exot_01

Παρατηρητήρια :: www.fertilityclinic.gr Παρατηρητήρια :: www.fertilityclinic.gr Παρατηρητήρια :: www.fertilityclinic.gr Παρατηρητήρια :: www.fertilityclinic.gr