Η Κλινική Γονιμότητας - FertilityClinic.gr έχει λάβει επίσημη αδειόδοτηση από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (τον αρμόδιο Φορεά ελέγχου των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, για τη διασφάλιση της ασφάλειας και αξιοπιστίας των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει (http://eaiya.gov.gr/enimerosi/adeiodotisi/).

 

.

Η Κλινική Γονιμότητας έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της οικ. 6901/2015 υπουργικής απόφασης καθώς και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016.

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης. (Δείτε εδώ)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Δείτε εδώ)