Στο χώρο της αποστείρωσης οι εγκαταστάσεις είναι τέτοιες ώστε η διαδικασία της αποστείρωσης και της αποθήκευσης των εργαλείων και των αναλώσιμων υλικών να διασφαλίζει μέγιστη διάρκεια και ποιότητα αποστείρωσης.

exot_01

Χώροι αποστείρωσης :: www.fertilityclinic.gr Χώροι αποστείρωσης :: www.fertilityclinic.gr Χώροι αποστείρωσης :: www.fertilityclinic.gr