Βασικές Γνώσεις

  • Βασικές γνώσεις

Βασικές γνώσεις.


Η ευτυχία ενός ζευγαριού έρχεται μέσα από έναν γάμο και την απόκτηση ενός παιδιού, αλλά το άγχος, η διατροφή, ο τρόπος ζωής, περιβαλλοντολογικοί παράγοντες, το κάπνισμα, η συχνή εναλλαγή σεξουαλικών συντρόφων δυσκολεύουν τη σύλληψη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΑ.