Ιδιαιτερότητες


Εμείς θα συζητήσουμε μαζί σας λεπτομερώς το είδος και το εύρος της προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης και θα ορίσουμε μαζί ποια όργανα θα εγχειριστούν και πιθανόν θα χρειαστεί να αφαιρεθούν.

Ωστόσο, ορισμένες φορές μόλις αρχίσει η επέμβαση, δηλαδή κατά την πρώτη ματιά στην κοιλιακή χώρα, εμφανίζονται ευρήματα που μας εκπλήσσουν, τα οποία δε διακρίνονται κατά την προεγχειρητική διάγνωση (π.χ. υπερηχογράφημα).

Σε αυτήν την περίπτωση επιλέγουμε να διακόψουμε την εγχείρηση, για να συζητήσουμε μαζί σας τα νέα δεδομένα, παρά να συνεχίσουμε την επέμβαση χωρίς πιθανόν την έγκρισή σας (εάν κατά τη λήψη του ιστορικού δεν έχετε αποφασίσει διαφορετικά).

Αν ένας όγκος που έχει αφαιρεθεί λαπαροσκοπικά είναι ύποπτος, τότε δύναται να γίνει άμεσα η επονομαζόμενη ταχεία βιοψία-διεγχειρητική εξέταση ιστών (κρυοτομή), για την εκτίμηση της καλοήθειας ή κακοήθειας. Αν συνεπώς πρόκειται για κακοήθη όγκο, τότε εντός λίγων ημερών πρέπει να γίνει η ολοκληρωμένη ή, αν χρειαστεί, ριζική αφαίρεση όγκου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΑ.