Παντόπικου Κατερίνα

Βιολόγος
  • 2008-2013: Σπουδές Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • 2013-2014: Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Γενετική Ανθρώπου στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας.
  • 2015-2018: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Έρευνας Γενετικής Καρκίνου στη Φλώρινα.
  • Μελέτες στα κυκλοφορούντα Καρκινικά Κύτταρα (CTCs)
  • Υπεύθυνη στο τμήμα Κυτταρογενετικής.
  • Μέλος στο τμήμα κυτταροκαλλιεργιών.
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια.
  • Δημοσιεύσεις άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά.
  • 2018: Μέλος του εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο Διαγνωστικό Κέντρο Ευρωγενετική στη Θεσσαλονίκη.
  • 2019 μέχρι σήμερα: Μέλος του εργαστηρίου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Fertility Clinic στη Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΑ.