TESE και MESA

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο ότι σε άτεκνα ζευγάρια συχνά ανευρίσκεται αζωοσπερμία (δηλαδή έλλειψη ώριμων αλλά και ανώριμων σπερματοζωαρίων).
Όταν διαπιστώνουμε ελάχιστα ή και καθόλου σπερματοζωάρια στο σπερμοδιάγραμμα, τότε μπορεί κανείς να βρει ώριμα, ικανά προς γονιμοποίηση, σπερματοζωάρια στην επιδιδυμίδα ή στους όρχεις του άνδρα. Με μία μικρή επέμβαση στον άνδρα στο εξωτερικό ιατρείο μπορεί ο ουρολόγος να πάρει σπερματοζωάρια με διάφορους τρόπους:

 • MESA- Μικροχειρουργική Αναρρόφηση Σπερματοζωαρίων από την επιδιδυμίδα
  Όταν παρουσιάζεται πλήρης απόφραξη των σπερματικών πόρων, δεν ανευρίσκονται σπερματοζωάρια στο σπερματικό υγρό κατά την εκσπερμάτιση. Σε αυτή την περίπτωση, τα σπερματοζωάρια πρέπει να παρθούν από την επιδιδυμίδα. Με τοπική νάρκωση, παρακεντείται με μικρή βελόνη “πεταλούδα”, η επιδιδυμίδα κάτω από χειρουργικό μικροσκόπιο και αναρροφώνται τα σπερματοζωάρια τα οποία είναι αποθηκευμένα σ’ αυτήν. Επειδή τα σπερματοζωάρια που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο είναι λιγοστά ακολουθείται κατά κανόνα η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης των ωαρίων, ώστε να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η γονιμοποίησή τους.
 • TESE – Λήψη Σπέρματος με ανοιχτή βιοψία μικρών τεμαχίων από τους όρχεις
  Εάν δεν ανευρεθούν στην επιδιδυμίδα σπερματοζωάρια, τότε γίνεται λήψη μικρών τεμαχίων ορχικού ιστού (βιοψία όρχεων). Ο ιστός αυτός εμπλουτίζεται με ειδικά θρεπτικά υλικά και έτσι απομονώνονται τα σπερματοζωάρια που βρίσκονται μέσα στα σπερματικά σωληνάρια του ορχικού ιστού. Συνήθως αυτά τα σπερματοζωάρια είναι ημιώριμα, όμως γονιμοποιούν αποτελεσματικά τα ωάρια με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης.

Με αυτές τις τεχνικές μπορούν μέχρι και στο 75% των περιπτώσεων να ανευρεθούν σπερματοζωάρια.

Ο συνδυασμός αυτών των μεθόδων με τη μικρογονιμοποίηση των ωαρίων, σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι σήμερα δεν είχαν καμία ελπίδα για υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης και κυήσεων. Το ποσοστό των κυήσεων κυμαίνεται από 38 έως 52%.

Οι μικρές βιοψίες λαμβάνονται ως επί των πλείστον, με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου από διάφορες περιοχές των όρχεων ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας. Αν βρεθούν σπερματοζωάρια, καταψύχονται σε υγρό άζωτο στους -196 βαθμούς Κελσίου και ένα μέρος αποψύχεται σε δεύτερη φάση όταν γίνει η λήψη ωαρίων στη γυναίκα μετά την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Κατά αυτόν τον τρόπο (cryotese) αποφεύγεται μια άσκοπη θεραπεία της γυναίκας αν δεν ανευρεθούν σπερματοζωάρια.

 • Άλλες Μέθοδοι Λήψης Σπέρματος
  • α. Αυνανισμός. Σε άνδρες που ανιχνεύονται σπερματοζωάρια στο σπερματικό υγρό, γίνεται κατά κανόνα η λήψη του σπέρματος σε ένα αποστειρωμένο δοχείο – ουροσυλλέκτης, είναι σημαντικό να τηρείται μία αποχή 3-5 ημερών από τη σεξουαλική επαφή πριν την εξέταση.
  • β. Ηλεκτρική διέγερση. Όταν υπάρχει τρώση νεύρων, που έχει ως αποτέλεσμα τη μη εκσπερμάτωση, τότε μπορεί να βοηθηθεί ο σύζυγος με τη μέθοδο της ηλεκτρικής διέγερσης. Μία μικρή κεφαλή τοποθετείται στο πρωκτό και έτσι διεγείρονται οι νευρικές απολήξεις που οδηγούν στην εκσπερμάτωση. Αυτή η μέθοδος πρέπει να γίνει με νάρκωση επειδή είναι οδυνηρή. Εξαίρεση υπάρχει στην τετραπληγία κατά την οποία απουσιάζει η αίσθηση σε αυτήν την περιοχή.

Κρυοσυντήρηση

Κρυοσυντήρηση Ωαρίων, Εμβρύων, Βλαστοκύστεων, Ωοθηκικού, Σπέρματος και Ορχικού Ιστού

Τί είναι η κατάψυξη;
Με τη μέθοδο της κατάψυξης αποθηκεύονται ανθρώπινα ωάρια, έμβρυα, βλαστοκύστες, σπερματοζωάρια, ωοθηκικός και ορχικός ιστός σε υγρό άζωτο στους -196 βαθμούς Κελσίου. Αυτά κρυοσυντηρούνται για αρκετό χρονικό διάστημα έως και χρόνια σε μία κατάσταση “ύπνου”, κατά την οποία όλες οι λειτουργίες των κυττάρων παύουν να υπάρχουν. Μετά την απόψυξη ανακτούν τα κύτταρα όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες που είχαν πριν.

Κατάψυξη ωαρίων, εμβρύων και βλαστοκύστεων με την καινούρια μέθοδο της υαλοποίησης – Vitrification
Με αυτή τη μέθοδο είναι πλέον εφικτή και με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας η κατάψυξη ωαρίων και βλαστοκύστεων. Με τη βραδεία μέθοδο τα ποσοστά κυήσεων ήταν πολύ χαμηλά. Με την υαλοποίηση αποφεύγεται η δημιουργία ενδοκυττάριου πάγου. Ο ρυθμός κατάψυξης είναι πολύ ταχύς και τα ποσοστά κλινικών κυήσεων κυμαίνονται στο 30-40%.
Τα πρώτα παιδιά με υαλοποίηση που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έγιναν στη Fertility Clinic – Κλινική Γονιμότητας.

Μέτρα προφύλαξης σε γυναίκες, προχωρημένης ηλικίας, σε χημειοθεραπεία και ακτινοβολία

 • Γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας και αρχόμενης κλιμακτηριακής φάσης μπορούν να αποθηκεύσουν για χρόνια αγονιμοποίητα ωάρια τους με τη μέθοδο τη υαλοποίησης σε υγρό άζωτο στους -196°C και να τα αξιοποιήσουν αργότερα.
 • Επίσης ασθενείς που θα υποβληθούν σε χημειοθεραπεία και ακτινοβολία κατά την οποία μπορούν να καταστραφούν οι ωοθήκες και οι όρχεις.

Εδώ μπορούν να κρυοσυντηρηθούν στη γυναίκα:

 • Αγονιμοποίητα ωάρια
 • Γονιμοποιημένα ωάρια
 • Ωοθηκικός ιστός

και στον άνδρα:

 • Σπέρμα
 • Σπερματοζωάρια από τον ορχικό ιστό

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΑ.