Τι σημαίνει Λαπαροσκόπηση

Σημασία Λαπαροσκόπησης, Ενδοσκόπησης ή Χειρουργικής Επέμβασης μέσω μιας οπής στην κοιλιακή χώρα
Σε αντίθεση με την επονομαζόμενη “ανοιχτή” χειρουργική επέμβαση κατά την οποία είναι δυνατή η ορατότητα του οργάνου που νοσεί μέσω μιας τομής αρκετών εκατοστών, εμείς με την Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, εισάγουμε στο σώμα της ασθενούς όλα τα απαραίτητα χειρουργικά εργαλεία ακριβείας, σε ελαχιστοποιημένες διαστάσεις δια μέσου μικρών οπών. Μία μικρή βιντεοκάμερα μεταδίδει εικόνες υψηλής ανάλυσης από το χειρουργικό πεδίο, με μεγέθυνση ως και 15 φορές, προσφέροντας τη δυνατότητα εκτίμησης των οργάνων που νοσούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ακριβής και λεπτομερής απεικόνιση των εσωτερικών οργάνων. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται στην κλειστή σωματική κοιλότητα (περιτοναϊκή κοιλότητα). Σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές, αυτή η προσέγγιση γυναικολογικών παθήσεων προσφέρει στην ασθενή μια σειρά πλεονεκτημάτων:

 • Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική – Λαπαροσκόπηση, αποτελεί μία χειρουργική θεραπεία που προκαλεί το μικρότερο δυνατό τραύμα.
 • Στόχος είναι με τη βοήθεια της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής – Λαπαροσκόπησης, η διάγνωση των παθήσεων να γίνεται με πιο ήπιο τρόπο και να ακολουθείται πιο ήπια η θεραπεία των παθήσεων.
 • Ειδικές ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται χάρη στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία με ενδοσκόπια – λαπαροσκόπια και όργανα ελάχιστων διαστάσεων.
 • Η χειρουργική επέμβαση δεν περιλαμβάνει κοιλιακή τομή αλλά μικρές οπές στο δέρμα. Από τις οπές αυτές εισάγονται τα εργαλεία στο σώμα της ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται διάνοιξη μεγάλου τμήματος του ιστού, ενώ με τη βοήθεια βιντεοκάμερας απεικονίζεται συνοπτικά το σύνολο της σωματικής κοιλότητας.
 • Με την τεχνική αυτή αντιμετωπίζεται μεγάλος αριθμός γυναικολογικών παθήσεων χωρίς κοιλιακή τομή.
 • Συνεπώς έχουμε μικρότερο, σχεδόν ελάχιστο χρόνο ανάρρωσης και το πιο σημαντικό είναι ότι η γυναίκα πηγαίνει σπίτι της μετά από 2-3 ώρες.
 • Λιγότερη αιμορραγία
 • Λιγότερο άλγος
 • Προστασία των μικρότερων νεύρων / αγγείων
 • Ευνοϊκότερο / καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα (μικρότερες ουλές, αμυδρά ορατές ουλές)

PRP

Αναζωογόνηση ωοθηκών με PRP

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας στην κλινική πρακτική είναι τα μειωμένα ωοθηκικά αποθέματα που σχετίζονται άμεσα με την ηλικία της γυναίκας.

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει μελέτες στο Πανεπιστήμιο του Harvard που δείχνουν πως υπάρχουν στις ωοθήκες ενήλικων γυναικών βλαστικά ωοθηκικά κύτταρα τα οποία ύστερα από διέγερση μπορούν να μετατραπούν σε ώριμα ωάρια αποτελώντας βασικές πηγές για γυναίκες που θέλουν να παρατείνουν την γονιμότητα τους.

Ένας τρόπος για την ενεργοποίηση αυτών των κυττάρων είναι η χρήση αυξητικών παραγόντων οι οποίοι περιέχονται σε κύτταρα όπως τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Οι εγχύσεις των αυξητικών παραγόντων γίνονται κυρίως με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP-Platelet Rich Plasma) και έχουν ευρεία χρήση στην ιατρική πατρική.

Στο αυτόλογο PRP χρησιμοποιείται αίμα από τον ίδιο τον ασθενή το οποίο φυγοκεντρείται ώστε να απομακρυνθούν τα ερυθρά κύτταρα και να απομονωθούν τα λευκά κύτταρα και τα αιμοπετάλια. Το πλάσμα που απομονώνεται ύστερα από επεξεργασία και περαιτέρω φυγοκεντρήσεις θα περιέχει πέντε με δέκα φορές περισσότερους αυξητικούς παράγοντες από ότι στο ολικό αίμα.

Οι εγχύσεις PRP βρίσκουν κλινική εφαρμογή εδώ και πολλά χρόνια καθώς είναι μία απλή αποτελεσματική και χωρίς παρενέργειες τεχνική. Από την συγκεκριμένη μέθοδο μπορούν να επωφεληθούν όλες οι γυναίκες με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια.

DFI

Τι είναι ο κατακερματισμός του DNA των σπερματοζωαρίων
Ως κατακερματισμός του DNA ορίζουμε την έλλειψη γενετικής ακεραιότητας και την διάσπαση του γενετικού υλικού του σπερματοζωαρίου. Επίπεδα υψηλότερα των επιστημονικά αποδεκτών  (15%-30%) επηρεάζουν την γονιμοποιήση του ωαρίου και την ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου ανεξάρτητα από το εάν η κύηση είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής η υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Τι μπορεί να προκαλέσει κατακερματισμό του DNA του σπέρματος;
Ένας σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας για την βλάβη του DNA του σπέρματος είναι το οξειδωτικό στρες. Αυξημένος κατακερματισμός του DNA σπέρματος σχετίζεται επίσης με:

 • Λοίμωξη
 • Εμπύρετο νόσημα
 • Αυξημένη θερμοκρασία των όρχεων
 • Διατροφή
 • Χρήση ναρκωτικών
 • Κάπνισμα
 • Έκθεση σε διαφόρων ειδών ρύπους
 • Προχωρημένη ηλικία

Πως γίνεται η διάγνωση;
Η ακεραιότητα του DNA του σπέρματος μπορεί να διαγνωσθεί με ειδικά τεστ που παρέχουν αξιόπιστη ανάλυση της ποιότητας του γενετικού υλικού. Τα αποτελέσματα των τέστ βοηθούν στην κλινική διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας. Επιπλέον έχουν προγνωστική αξία στην αξιολόγηση της έκβασης της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ποιες κατηγορίες ανθρώπων επωφελεί η πρόβλεψη;

 • Ανεξήγητη υπογονιμότητα
 • Κακή ανάπτυξη εμβρύων
 • Πολλαπλές αποτυχημένες IVF/ICSI προσπάθειες
 • Επαναλαμβανόμενες αποβολές
 • Προχωρημένη ηλικία
 • Κιρσοκήλη
 • Κακές παραμέτρους στο σπερμοδιάγραμμα
 • Έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες

Τι είναι το τεστ κατακερματισμού του DNA;
Η κλινική μας παρέχει αξιόπιστη ανάλυση του γενετικού υλικού του σπέρματος βασιζόμενη στην τεχνολογία SCD, ειδική στο να ανιχνεύει την διασπορά της χρωματίνης του σπέρματος. Η μέθοδος είναι αποτελεσματική για την ταυτόχρονη μελέτη χιλιάδων σπερματοζωαρίων και βασίζεται στην παραγωγή ενός χρωματικού μοτίβου που διαχωρίζει τα κύτταρα με βάση των βαθμό συμπύκνωσης της χρωματίνης. Σπερματοζωάρια με άθικτο DNA εμφανίζουν φωτοστέφανο, ενώ είναι εμφανής η έλλειψη φωτοστέφανου στα σπερματοζωάρια με το κατατμημένο DNA.

H εγκυρότητα των Αποτελεσμάτων της τεχνικής SCD, έχει επικυρωθεί και από άλλες τεχνικές όπως η μέθοδος TUNEL και SCSA.

Θεραπεία και πρόληψη
Τα αίτια που ευθύνονται για τον κατακερματισμό του DNA είναι πολλές φορές δύσκολο να προσδιοριστούν αλλά και ανα αντιμετωπιστούν. Οι ελεύθερες ρίζες θεωρούνται σε πολλές περιπτώσεις ως μια πολύ βασική αιτία για την βλάβη καθώς προκαλούν οξειδωτικό στρές επηρεάζοντας την ποιότητα του DNA. Σε αυτήν την περίπτωση το φαινόμενο μπορεί να εξομαλυνθεί με αλλαγή του τρόπου ζωής και των διατροφικών συνηθειών.

Σε περιπτώσεις όπου η κατάτμηση οφείλεται σε λοίμωξη αναμένεται πως η θεραπεία με αντιβιοτικά θα συμβάλει στην μείωση των επιπέδων του κατακερματισμού.

Τέλος, ένας επανέλεγχος εντός τριών μηνών συνιστάται ώστε να συνεισφέρει σε μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης του σπέρματος

Ενδομήτρια Ομόλογη Σπερματέγχυση (ΙUI)

Σε έναν εμμηνορυσιακό κύκλο, η ωρίμανση πολλαπλών ωαρίων επιτυγχάνεται μετά από τη λήψη ορισμένων ορμονικών σκευασμάτων.

Ενδείξεις
Από το σύζυγο:

 • Ολιγοασθενοσπερμία

Επί παθολογικού σπερμοδιαγράμματος επιτυγχάνονται μεγαλύτερα ποσοστά κυήσεων μόνο όταν υποβοηθήσουμε την απλή ωοθυλακιορρηξία με το να χορηγήσουμε σκευάσματα τέτοια που να έχουμε πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία στη σύζυγο.

Από τη σύζυγο:

 • Aνωμαλίες του κύκλου
 • Πολλαπλοί ανωοθυλακιορρηκτικοί κύκλοι
 • Ασυγχρόνιστη ωοθυλακιορρηξία
 • Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου

Διάγνωση
Πριν τη φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη η ορμονική διερεύνηση των ανωμαλιών του εμμηνορρυσιακού κύκλου.

 • Αποκλεισμός της υπερπρολακτιναιμίας
 • Διερεύνηση των γοναδοτροπινών (FSH, LH)
 • Αποκλεισμός της υπερανδρογοναιμίας (π.χ. πολυκυστικές ωοθήκες, τεστοστερόνη, DHEA-S)
 • Διερεύνηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς (TSH, f T3, fT4)
 • Διάγνωση της πιθανής αντίστασης στην ινσουλίνη

Ενδομήτρια Ετερόλογη Σπερματέγχυση

Σε αντίθεση με όλες τις άλλες μεθόδους, η Ετερόλογη Σπερματέγχυση είναι μία μέθοδος κατά την οποία, ένας ανώνυμος δότης σπέρματος συμβάλλει στην εκπλήρωση της επιθυμίας του ζευγαριού να τεκνοποιήσει.

Η Ετερόλογη Σπερματέγχυση είναι επίσης γνωστή ως “Δωρεά Σπέρματος”, AID (τεχνητή γονιμοποίηση από δότη).
Δεδομένου ότι η ανάπτυξη νέων μεθόδων, όπως η μικρογονιμοποίηση (Ενδοωαριακή Έγχυση Σπέρματος), αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας, με αποτέλεσμα τη μείωση της μεθόδου της ετερόλογης σπερματέγχυσης.

Ενδείξεις
Ιατρικές ενδείξεις για τη χρήση σπέρματος δότη είναι οι εξής:

 • Όταν δεν ανιχνεύονται στο σύζυγο ικανά προς γονιμοποίηση σπερματοζωάρια (αζωοσπερμία), καθώς και όταν δεν ανευρίσκονται σπερματοζωάρια κατά τη βιοψία ορχικού ιστού (TESE).
 • Γενετικές ασθένειες του συζύγου.
 • Ορισμένες λοιμώδεις νόσοι.

Επιλογή Δωρητών
Συνεργαζόμαστε με τράπεζες σπέρματος, οι οποίες έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας στον τομέα της κρυοσυντήρησης των ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων. Μέσω κατάλληλων ελέγχων και με την προσεκτική επιλογή των δειγμάτων, προσφέρεται μόνο υψηλής ποιότητας σπέρμα από υγιείς και αξιόπιστους δότες.

Τα ποσοστά επιτυχίας
Το ποσοστό εγκυμοσύνης ανά κύκλο είναι μεταξύ 20% και 25%. Το αθροιστικό ποσοστό εγκυμοσύνης μετά από 4 κύκλους, που είναι το μέγιστο, είναι περίπου 65%.

Νομικά
Η δωρεά σπέρματος στην Ελλάδα από νομικής άποψης, είναι δυνατή.

Εφαρμογή
Σήμερα εφαρμόζεται μόνο η χρήση κατεψυγμένου σπέρματος (Kryosperma), ακόμη και αν τα ποσοστά επιτυχίας είναι κάπως χαμηλότερα.
Ο λόγος γι’ αυτό είναι ο περιοδικός έλεγχος των δοτών για συγκεκριμένες ασθένειες, όπως η λοίμωξη από τον ιό HIV και Σύφιλη. Επιπλέον, ελέγχεται η Ηπατίτιδα Β, η Ηπατίτιδα C και ο Κυτταρομεγαλοϊός (CMV).

Η γονιμοποίηση γίνεται συνήθως σε φυσικό κύκλο, εκτός εάν υπάρχουν αντενδείξεις από την πλευρά της γυναίκας.

Κίνδυνοι
Όπως και οι άλλες μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έτσι και η ετερόλογη σπερματέγχυση δεν εμπεριέχει ιδιαίτερους κινδύνους για τη γυναίκα.

ICSI

Ενδοκυτταροπλασματική Ένεση Σπερματοζωαρίου – ICSI
Η Ενδοκυτταροπλασματική Ένεση Σπερματοζωαρίου, έχει επινοηθεί ώστε να ξεπεραστεί το εμπόδιο που παρεμβάλλεται στην πορεία των σπερματοζωαρίων προς το κυτταρόπλασμα. Η τεχνική αυτή, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ζευγαριών με σοβαρό ανδρικό παράγοντα υπογονιμότητας (π.χ. ολιγοασθενοσπερμία).

Στην Ενδοκυτταροπλασματική Ένεση Σπερματοζωαρίου – ICSI, επιλέγονται τα καλύτερα σπερματοζωάρια, μετά από ειδική επεξεργασία και χρησιμοποιείται μόνο ένα κινητό σπερματοζωάριο για τη γονιμοποίηση κάθε ωαρίου. Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα ώριμα ωάρια.

Επειδή η γονιμοποίηση και η επιτυχημένη ανάπτυξη του εμβρύου επηρεάζεται από γενετικούς παράγοντες, συνιστάται το ζευγάρι να προβεί σε γενετική ανάλυση (καρυότυπος), πριν από τη γονιμοποίηση ICSI.

Εφαρμογή
Η κύρια διαφορά της μεθόδου, είναι η διαχείριση των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων στο εργαστήριο. Η ωοθηκική διέγερση, η ωοληψία, η λήψη σπέρματος και η εμβρυομεταφορά, λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ICSI, όπως συμβαίνει και στην κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση.

Στην ICSI, τα ωάρια παραμένουν για ένα βραχύ χρονικό διάστημα σε υαλουρονιδάση, για να αφαιρεθούν τα κοκκιώδη κύτταρα, ενώ γίνεται παράλληλα επεξεργασία του σπέρματος ώστε να εκδηλώσει την ακροσωμιακή αντίδραση. Στη συνέχεια συγκρατώντας το ωάριο με το πολικό σωμάτιο στην 6η ή 12η ώρα, μια μικροβελόνη που εμπεριέχει το σπερματοζωάριο προωθείται εντός του ωαρίου.

Μετά την ένεση, το ωάριο συνεχίζει να βρίσκεται μέσα στο ειδικό θρεπτικό υλικό σε κλίβανο ανάπτυξης υπό συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας, pH και διοξειδίου του άνθρακα, όπως στη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μέσα σε 48-72 ώρες, το εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης, μπορεί να καθορίσει αν έχουν εξελιχθεί τα έμβρυα, ώστε να είναι κατάλληλα για τη μεταφορά.

Ποσοστά Επιτυχίας
Το ποσοστό επιτυχίας της μικρογονιμοποίησης, ξεπερνά το 70% σε σχέση με την απλή γονιμοποίηση, ακόμα και σε χαμηλή ποιότητα σπέρματος.
Το ποσοστό εγκυμοσύνης είναι ίδιο με αυτό μιας κανονικής εξωσωματικής γονιμοποίησης και κυμαίνεται περίπου στο 25% ανά εμβρυομεταφορά.

Κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι είναι παρόμοιοι με εκείνους μίας συνήθους εξωσωματικής γονιμοποίησης.

IMSI

IMSI – Ενδοκυτταροπλασματική Έγχυση Μορφολογικά Επιλεγμένου Σπερματοζωαρίου στο Ωάριο

IMSI είναι μια νέα συμπληρωματική μέθοδος ICSI με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της γονιμοποίησης.

Η Αυξημένη Μεγέθυνση βελτιώνει την αξιολόγηση
Η Ενδοκυτταροπλασματική Έγχυση μορφολογικά επιλεγμένου σπερματοζωαρίου στο ωάριο (IMSI), είναι μία μέθοδος κατά την οποία τα σπερματοζωάρια μεγεθύνονται περίπου 14.000 φορές σε ειδικό μικροσκόπιο συνδεδεμένο μεηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να γίνουν ορατές και οι πιο μικρές λεπτομέρειες.

Η μέθοδος IMSI, επιτρέπει την ανάλυση της κεφαλής του σπερματοζωαρίου για τυχόν ανωμαλίες (π.χ. κενοτόπια) και την επιλογή μόνο μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων πριν από τη μικρογονιμοποίηση (ICSI).

Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν πως η μέθοδος IMSI, αυξάνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης, γεγονός που οφείλεται στη διαλογή των σπερματοζωαρίων πριν από τη γονιμοποίηση.

Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη

Βασικές Γνώσεις
Όλα τα ανθρώπινα ωάρια, καθώς και τα έμβρυα πριν την εμφύτευση περιβάλλονται από έναν χιτώνα που ονομάζεται διαφανής ζώνη. Κατά την επονομαζόμενη “εκκόλαψη” των εμβρύων, προκαλείται λέπτυνση και διάνοιξη της διαφανούς ζώνης και κατά συνέπεια έκπτυξη του εμβρύου και εμφύτευσή του. Αυτή η φυσική διαδικασία είναι αποτέλεσμα πολλαπλών επεξεργασιών.

Αλλαγές στην υφή της διαφανούς ζώνης μπορούν να εμποδίσουν την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.
Η καλλιέργεια των ανθρωπίνων εμβρύων στο εργαστήριο, ακόμα και υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες, οδηγεί συχνά στο φαινόμενο που αποκαλείται: “σκλήρυνση της διαφανούς ζώνης”. Σε ορισμένα έμβρυα η διαφανής ζώνη εμφανίζει σαφή πάχυνση.
Αυτό μπορεί να συσχετιστεί με την ηλικία της γυναίκας, τα υψηλά επίπεδα της FSH ή και την ποιότητα των ιδίων των ωαρίων. Η διαφοροποίηση της διαφανούς ζώνης οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά εμφύτευσης και κύησης. Η τεχνική της υποβοηθούμενης εμφύτευσης ύστερα από τεχνητή “εκκόλαψη” μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα.

Τι επιφέρει η υποβοηθούμενη “εκκόλαψη”;
Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε κατ’ αρχήν με διατομή της διαφανούς ζώνης, αργότερα με διάλυμα Tyrode’s και τέλος με ακτίνες laser. Όλες αυτές οι τεχνικές οδηγούν στην έκπτυξη του εμβρύου και στην ευκολότερη εμφύτευσή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας.

Πότε έχει νόημα αυτή η τεχνική;
Σε πολλαπλές εξωσωματικές γονιμοποιήσεις που απέβησαν άκαρπες, παρά τη μεταφορά καλής ποιότητας εμβρύων.

Υπάρχουν Κίνδυνοι;
Φαίνεται ότι οι τεχνικές αυτές, όπως έδειξαν εξετάσεις σε πειραματόζωα και ανθρώπους, δεν ασκούν αρνητική επίδραση στο έμβρυο, σε αντίθεση με τα ωάρια. Παρ’ όλα αυτά και σε αυτές τις κυήσεις συμβουλεύουμε να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες εξετάσεις για να αποκλειστούν διάφορες ανωμαλίες των εμβρύων.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα;
Σε μία μελέτη 300 ασθενών που γέννησαν 50 παιδιά, μετά από την laser τεχνική δεν εμφανίστηκε μέχρι σήμερα κανένα πρόβλημα στα παιδιά.
Επίσης και σε 100 τοκετούς νεογνών, που γεννήθηκαν παγκοσμίως, μετά από διαφορετικές τεχνικές με laser, δεν υπήρχε αυξημένο ποσοστό χρωματοσωματικών ανωμαλιών και συγγενών διαμαρτιών.

Προεμφυτευτική Διάγνωση

Διάγνωση Πολικού Σωματίου

Τι όφελος επιφέρει η εξέταση;
Μία από τις βασικές αιτίες αποβολών και εμβρυϊκών χρωματοσωμικών ανωμαλιών, ιδίως σε γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας, είναι ο παθολογικός διαχωρισμός των χρωματοσωμάτων κατά την εξέλιξη και γονιμοποίηση του ωαρίου.
Εξετάζοντας το πολικό σωμάτιο κάθε ωαρίου, μπορεί να συμπεράνει κανείς έμμεσα, εάν υπάρχει κίνδυνος χρωματοσωμικής ανωμαλίας. Όταν λοιπόν προεπιλεγούν υγιή ωάρια, ειδικά σε γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας, αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχούς εμφύτευσης και εγκυμοσύνης.

Τεχνική
Περίπου 2-3 ώρες μετά τη διαδικασία της μικρογονιμοποίησης, ανοίγεται η διαφανής ζώνη, η οποία περιβάλλει το ωάριο και αναρροφάται το πολικό σωμάτιο.
Μετά τη λήψη του πολικού σωματίου, μπορούν στο πρώτο εικοσιτετράωρο να ανιχνευτούν με τη μέθοδο FISH τα βασικά ανθρώπινα χρωματοσώματα 13, 16, 18, 21και 22 και έτσι, μπορούμε πολύ γρήγορα να πούμε εάν τα παραπάνω χρωματοσώματα είναι υγιή στο συγκεκριμένο ωάριο.

Υπάρχουν Κίνδυνοι;
Μέχρι σήμερα δεν αναφέρονται κίνδυνοι από αυτήν την εξέταση. Τα πολικά σωμάτια φαίνεται ότι δεν παίζουν ρόλο για τη μετέπειτα εξέλιξη του γονιμοποιημένου ωαρίου. Όμως αυτή η μέθοδος μπορεί να ανιχνεύσει γονιδιακές παθήσεις που προέρχονται μόνο από τη μητέρα. Εκτός αυτού μπορεί κανείς μόνο έμμεσα να εκφέρει άποψη για το υπόλοιπο γενετικό υλικό που παραμένει μέσα στο ωάριο. Η ανάλυση άλλων γενετικών παραλλαγών είναι μόνο υποκειμενικά δυνατή.

Προεμφυτευτική διάγνωση με βιοψία βλαστομεριδίου ή βλαστοκύστης
Η Γενετική ανάλυση χρωματοσωμικών ανωμαλιών (PGD) του πατέρα και της μητέρας, εφαρμόζεται στο στάδιο των 8 κυττάρων ή στο στάδιο της βλαστοκύστης (στάδιο περίπου 100 κυττάρων), όταν πλέον το ωάριο, γονιμοποιημένο από το σπέρμα και περιέχοντας τα γονίδια του πατέρα, διαιρείται μετά από τρεις (8 κύτταρα) ή πέντε ημέρες (βλαστοκύστη). Η τεχνική είναι παρεμφερής με εκείνη της εξαίρεσης του πολικού σωματίου. Σύμφωνα με τελευταίες δημοσιεύσεις, εγκυμοσύνες που προέκυψαν μετά από βιοψία εμβρύων ή βλαστοκύστεων για προεμφυτευτική διάγνωση, συγκρινόμενες με εγκυμοσύνες IVF, δε φαίνονται να διαφέρουν.

Κίνδυνοι στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Υπερβολικός αριθμός ωαρίων ή κανένα ωάριο
Κάθε γυναίκα ανταποκρίνεται στη θεραπεία διέγερσης των ωοθηκών με διαφορετικό τρόπο. Eνώ στη μία μπορεί να προκαλέσει υπερδιέγερση ωοθηκών, η ίδια δοσολογία μπορεί να είναι ανεπαρκής για μία άλλη γυναίκα.
Όταν παρουσιαστούν ακραίες αποκλίσεις από την αναμενόμενη αντίδραση κατά την υπερηχογραφική εξέταση, συζητιέται με το ζευγάρι η αναπροσαρμογή της δοσολογίας ή το ενδεχόμενο διακοπής του κύκλου.

Σύνδρομο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (OHSS)
Η ορμονική διέγερση ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Ισχυρό φούσκωμα της κοιλιάς
 • Ναυτία, εμετό και πόνο
 • Θρομβοεμβολικές επιπλοκές

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν μία εβδομάδα μετά την ωοληψία, τα συμπτώματα του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να ενημερώσουν τον ιατρό τους.Η άμεση επέμβαση και έναρξη θεραπείας είναι σημαντική.

Χειρουργικοί Κίνδυνοι
Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και κατά την ωοληψία υπάρχει ο κίνδυνος επιμόλυνσης του ωοθυλακίου και τραυματισμού των παρακείμενων ιστών και οργάνων από τη βελόνη ωοληψίας (π.χ. της ουροδόχου κύστης ή αγγείων). Το ποσοστό των επιπλοκών αυτών, όμως, είναι χαμηλό.

Πολύδυμες Κυήσεις
Για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας, μεταφέρονται περισσότερα έμβρυα σε κάθε εμβρυομεταφορά. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο πολύδυμων κυήσεων και τους κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία της μητέρας και των παιδιών.
Το ποσοστό των διδύμων κυήσεων στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι περίπου 20%.

Θα είναι υγιές το μωρό;
Κάθε εγκυμοσύνη, φυσιολογική ή υποβοηθούμενη, παρουσιάζει κινδύνους που συνεπάγονται συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο. Παγκόσμιες μελέτες αποδεικνύουν πως η πιθανότητα παρουσίας συγγενών ανωμαλιών, του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος, είναι ελαφρώς αυξημένες σε μία υποβοηθούμενη εγκυμοσύνη. Γενικά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι γυναίκες που προσφεύγουν στην IVF είναι μεγαλύτερης ηλικίας, συνεπώς το ποσοστό αναμένεται ελαφρώς υψηλότερο.

Κίνδυνος Αποβολής
Η πιθανότητα αποβολής, στην εξωσωματική γονιμοποίηση, είναι περίπου 20%.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΑ.